Điện hoa Sóc Trăng là một trong 63 chi nhánh điện hoa Việt Nam của Hoasaigon. Chúng tôi nhận giao hoa tươi tận nhà tại Sóc Trăng

Điện Hoa Sóc Trăng 01

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng đỏ- Lá đệm, giấy gói hàn quốc..

500,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 02

Bó hoa bao gồm:- 99 hoa hồng đỏ- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

1,190,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 03

Bó hoa bao gồm:- 99 hoa hồng hồng- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

1,190,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 04

Bó hoa bao gồm:- 99 hoa hồng trắng- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

1,190,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 05

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng hồng- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

500,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 06

Bó hoa bao gồm:- 99 hoa hồng vàng- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

1,190,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 07

Bó hoa bao gồm:- 12 hoa hồng đỏ, hoa cát tường- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

490,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 08

Bó hoa bao gồm:- 12 hoa hồng đỏ + 12 hoa hồng hồng- Lá đệm, giấy gói Hàn Quốc..

500,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 09

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng hồng- Hoa, lá đệm- Giấy gói Hàn Quốc..

490,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 10

Bó hoa bao gồm:- 24 hoa hồng vàng..

490,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 11

Bó hoa bao gồm:- 48 hoa hồng đỏ- Lá đệm, phụ liệu..

890,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 12

Giỏ hoa bao gồm:- 36 hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm..

650,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 13

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hướng dương- Hoa ly vàng- Hoa, lá đệm..

650,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 14

Giỏ hoa bao gồm:- 36 hoa hồng vàng- Lá đệm, phụ liệu..

650,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 15

Bình hoa bao  gồm:- Hoa hồng đỏ- Hoa hướng dương- Lá đệm, phụ liệu..

600,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 16

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa ly hồng, hoa lan mokara, hoa hồng đỏ- Hoa và lá đệm..

700,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 17

Giỏ hoa bao gồm:- 24 hoa hồng hồng- Lá đệm, phụ liệu..

500,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 18

Giỏ hoa bao gồm:- Hoa hồng nhiều màu- Hoa, lá đệm..

700,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 19

Bó hoa bao gồm:- Hoa ly hồng, hoa hồng đỏ- Lá đệm..

600,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 20

Bó hoa lan tím..

650,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 21

Bình hoa bao gồm:- 12 hoa hồng hồng + 12 hoa hồng trắng..

590,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 22

Bình hoa bao gồm:- 24 hoa hồng hồng- Lá đệm, phụ liệu..

590,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 23

Bình hoa ly vàng..

620,000VNĐ

Điện Hoa Sóc Trăng 24

Bó hoa ly trắng..

630,000VNĐ

Hiển thị 1 đến 24 trong 24 (1 Trang)